Rotavirus

Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka och kan ibland leda till svåra diarréer. I första hand drabbar viruset små barn. Det finns ett beprövat vaccin som ges som droppar i munnen när barnet är mellan sex och 24 veckors ålder. Du får stå för vaccinkostnaden själv, men vaccinet Rotarix ingår i högkostnadsskyddet.