Bältros

Bältros (Herpes Zoster) kan drabba de som tidigare haft vattkoppor. Det är samma virus som legat lantent i kroppen som sedan kan blossa upp senare i livet, oftast hos äldre. Bältros ger ibland ett långvarigt smärttillstånd i det hudområde som drabbats. Det finns numera två typer av vaccin, Shingrix och Zostavax, som avsevärt minskar risken för bältros.

Vaccinet minskar risken för att drabbas av bältros och nervsmärtor efter bältros. Vaccinerna är främst avsedd för personer som är 50 år eller äldre, den åldersgrupp som löper störst risk att få bältros.

Shingrix är nytt på den svenska marknaden och har utomlands visat sig extremt effektivt med över 90 % skydd i alla åldrar över 50 år, detta ska tas med två doser med mellan 2-6 månaders mellanrum.

Zostavax har använts i flera år, främst i USA där det funnits tillgängligt sedan 2006. För att få ett fullgott skydd med Zostavax behöver du endast ta en dos vaccin, men detta ger inte riktigt samma skydd för de över 70 år.