Influensa

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. I Sverige är sjukdomen vanligast under vinterhalvåret. Det är främst om du är äldre eller tillhör en riskgrupp som du riskerar att bli allvarligt sjuk. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa.

Till riskgrupperna räknas du om:

• du är äldre än 65 år
• du har en hjärt- eller lungsjukdom
• du har diabetes
• du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
• du har en kronisk lever- eller njursjukdom
• du är kraftigt överviktig
• du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
• du är gravid i senare hälften av graviditeten
• du är barn och har flerfunktion