Gula febern

Gula febern är en allvarlig virussjukdom som fått sitt namn av att sjukdomen bland annat angriper levern och att man i typiska fall blir gulfärgad i huden. Sjukdomen överförs med myggbett. Gula febern förekommer i centrala Afrika och i delar av Syd- och Mellanamerika. I vissa länder krävs att du är vaccinerad mot gula febern för att du ska komma in i landet. Man bör inför en resa till länder där gula febern kan förekomma ta reda på vilka bestämmelser som gäller. Detta för att undvika problem vid ankomsten till landet eller vid gränspassage mellan olika länder.