TBE

TBE (Tick Borne Encephalitis) orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett. Idag finns ingen bot mot sjukdomen, men det finns vaccin som skyddar.

Vad är TBE?
TBE orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett. Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan (encefalit) och nervsystemet rekommenderas att du vaccinerar dig om du ofta vistas i riskområden. Symtom på sjukdom är feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. 40 % av de som blir sjuka får bestående men som till exempel minnesstörningar, balansstörningar, huvudvärk, hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter eller förlamning.

Vaccinera dig mot TBE
Idag finns ingen bot mot TBE, men det finns TBE-vaccin som skyddar. Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen. Vid normal TBE-vaccinering får du två doser med 1-3 månaders mellanrum, som lämpligen tas på vintern-våren innan sommarsäsongen, för att ge ett visst skydd. Den tredje dosen tas 5-12 månader efter dos 2. Barn rekommenderas ta vaccin från 1 års ålder. För personer över 50 år (nytt för 2018, tidigare 60 år) tas inledningsvis fyra doser för fullgott skydd. För att behålla ditt skydd mot TBE måste du ta en påfyllnadsdos vart tredje till femte år.

Var är TBE vanligt?
Områden där TBE förekommer är östersjökusten, utmed Mälarens mellersta och östra delar i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län. Personer har även smittats med TBE längs östersjökusten i Östergötlands och Kalmars län, längs Vätterns kuster, samt vid södra delen av Vänern. Enstaka fall har konstaterats längs Blekingekusten och i Skånes sydöstra hörn, liksom i södra Dalarna. Utomlands är det högriskområden på Åland, på Bornholm samt i Baltikum och delar av Central- och Östeuropa.

Ett flertal personer brukar smittas på Västkusten (se karta