Att tänka på

Efter besöket

Du kan efter vaccinationen leva precis som vanligt. En del upplever att det spänner där man fått vaccinet. Ibland kan det bli rött och lite svullet, det förekommer att man kan få lite feber, detta är allt helt normalt.

Om du behöver en påfyllnadsdos skickar vi (om du önskat detta) en påminnelse för detta via mail eller sms. Observera att det inte är en kallelse utan du måste själv boka en ny tid. Glöm då inte att ta med din gula vaccinationsbok vid återbesöket.