Att tänka på

Inför besöket

Fyll i en hälsodeklaration, antingen direkt när du bokar tid online, eller på mottagningen, kom då ca 10 minuter innan din bokade tid.

Tidigare vaccinationer
Du behöver inte i förväg veta vad du behöver inför din resa, vi ger rekommendationer under besöket. Försök ta reda på vilka vaccinationer du tidigare tagit. Speciellt viktigt är resevaccinationer och om du ej följt det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Har du tidigare vaccinerat dig hos oss har vi alla uppgifter i din journal.

Du behöver inte i förväg veta vad du behöver, vi ger rekommendationer under besöket.