Rabies

Rabies är en virussjukdom som orsakar hjärninflammation (encefalit) med  dödlig utgång. Sjukdomen förekommer framförallt hos djur men kan även drabba människor, då vanligen via hundbett. Om man blir biten eller riven av ett djur utomlands ska alltid läkare kontaktas direkt. Sjukdomen kan då förhindras om vaccinet ges inom något dygn. Vaccin kan också ges förebyggande innan en längre vistelse i ett riskland.