Att tänka på

Inför besöket

Fyll i en hälsodeklaration, antingen direkt när du bokar tid online, eller på mottagningen, kom då ca 10 minuter innan din bokade tid.

Tidigare vaccinationer
Du behöver inte i förväg veta vad du behöver inför din resa, vi ger rekommendationer under besöket. Försök ta reda på vilka vaccinationer du tidigare tagit. Speciellt viktigt är resevaccinationer och om du ej följt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Har du tidigare vaccinerat dig hos oss har vi alla uppgifter i din journal.

Du behöver inte i förväg veta vad du behöver, vi ger rekommendationer under besöket.

Under besöket

Om du skall ut och resa går vi igenom vart du ska resa, vilken typ av resa, hur du skall bo, tidigare vaccinationer, din hälsostatus, eventuella sjukdomar och läkemedel. Vi rekommenderar därefter vilka vaccinationer du bör ta för att undvika sjukdom. Vi har koll på eventuella sjukdomsutbrott och ger dig förutom rekommenderade vacciner även råd och tips om hur du kan undvika övrig sjukdom på resan.

Oftast är vaccinet/vaccinen en spruta som tas i överarmen. Det går bra att ta flera vaccin vid samma tillfälle. Behöver du malariatabletter skriver våra läkare ut recept som du sedan hämtar ut på Apoteket.

Efter besöket

Du kan efter vaccinationen leva precis som vanligt. En del upplever att det spänner där man fått vaccinet. Ibland kan det bli rött och lite svullet, det förekommer att man kan få lite feber, detta är allt helt normalt.

Om du behöver en påfyllnadsdos skickar vi (om du önskat detta) en påminnelse för detta via mail eller sms. Observera att det inte är en kallelse utan du måste själv boka en ny tid. Glöm då inte att ta med din gula vaccinationsbok vid återbesöket.