Hepatit A+B

Hepatit A+B är ett kombinerat hepatitvaccin.

Hepatit A

Hepatit A (epidemisk gulsot) orsakas av ett virus som förekommer över hela världen. Viruset utsöndras i avföringen och sprids via avloppsförorenat dricksvatten eller mat. Smitta med hepatit A förekommer även i Sverige, men smittrisken är större i länder med  dåliga sanitära förhållanden. Viruset orsakar leverinflammation (hepatit) som orsakar gul hud och gula ögonvitor - gulsot.

Hepatit B

Hepatit B är ett virus som finns över hela världen och  smittar främst genom blod-blodtransfusion eller sprutor – eller sexuell kontakt. Hepatit B virus orsakar lever- inflammation och symptomen liknar de vid hepatit A. Hepatit B kan leda till kronisk leverinflammation med  risk för skrumplever.