VUXVAX

Vaccinationsprogram för alla över 30 år genom VUXVAX

Sverige har idag ett väl fungerande vaccinationsprogram för barn upp till och med grundskoleålder, men till skillnad från många andra europeiska länder finns inget för den vuxna befolkningen. Nu finns VUXVAX, Göteborgs Vaccinationscenters första vaccinationsprogram för vuxna. Ett program som med fördel kan och bör utnyttjas av företag som månar om sina anställda. Det är avdragsgillt för företaget och förmånsfritt för de anställda. Mejla till ftg@gbgvac.se så berättar vi mer om upplägget och möjligheten att få vaccinationerna gjorda ute hos er!

Redan vid 30 års ålder bör man ”boosta” upp det grundskydd man fick som barn. I programmet ingår vaccin mot följande sjukdomar.

 

Difteri, stelkramp och kikhosta

Vaccinationer mot difteri, stelkramp och kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som är grundvaccinerade enligt vaccinationsprogrammet tar en påfyllnadsdos vart 20:e år. För alla födda före 2003 bör detta första gången ske vid 30 års ålder, för de födda efteråt vid 35 års ålder, dvs först om några år.

Vårt vaccin (Boostrix) finns även med en variant som skyddar mot polio.

Säsongsinfluensa

Influensa är en virussjukdom som karaktäriseras av feber, hosta och ont i kroppen. Smittsamheten är mycket stor och vissa som smittas riskerar att bli allvarligt sjuka. Under en pågående pandemi är det särskilt viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot säsongsinfluensa bland personer i riskgrupp samt personer i dess närhet.

Vi har två vacciner mot säsongsinfluensan, dels Vaxigrip Tetra som är godkänt från 6 månaders ålder och dels Efluelda som är godkänt från 60 års ålder. Det sistnämnda är 4ggr så starkt och ger ett avsevärt bättre skydd för äldre och andra med nedsatt immunförsvar.

Lunginflammation

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kallas invasiva och kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Allmän vaccination av spädbarn mot pneumokocker infördes nationellt i 2009. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i riskgrupper vaccinerar sig.

Vårt vaccin (Apexxnar) är godkänt från 18 år och kan med fördel tas i tidig vuxen ålder då det i dagsläget ser ut att hålla livet ut.

Bältros

Efter genomgången infektion med vattkoppor, med eller utan symtom, finns viruset sovande kvar (latent) i nervceller i kroppen. Den vilande infektionen kan senare i livet blossa upp igen och den drabbade får då bältros. Minst var tredje människa får bältros någon gång i livet. Sjukdomen är vanligast bland de över 50 men alla som har haft vattkoppor kan drabbas. Vaccin mot bältros kan enligt Folkhälsomyndigheten ges till personer som är över 50 år och ger skydd mot både bältros och den ibland förekommande följdsjukdomen PHN.

Vårt vaccin (Shingrix) är godkänt från 18 år och äldre med ökad risk för bältros. Studier visar hittills på att skyddet är konstant högt och det verkar som om man bara behöver ta de första två doserna, i.e. livslångt vaccin.

TBE (Tick Borne Encephalitis)

TBE är en sjukdom som via fästingen överförs mellan djur och människa. Den yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och liknande, och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

Vårt vaccin (FSME) finns för både barn och vuxna och är godkänt från 1 års ålder