Våra vaccinationer

Difteri

Difteri är en allvarlig svalgsjukdom som numera är ovanlig i Sverige eftersom alla barn vaccineras.

Läs mer

Gula febern

Gula febern är en allvarlig virussjukdom som fått sitt namn av att sjukdomen bland annat angriper levern och att man i typiska fall blir gulfärgad i huden. Sjukdomen överförs med myggbett.

Läs mer

Hepatit A

Hepatit A (epidemisk gulsot) orsakas av ett virus som förekommer över hela världen. Viruset utsöndras i avföringen och sprids via avloppsförorenat dricksvatten eller mat.

Läs mer

Hepatit A+B

Hepatit A+B är ett kombinerat hepatitvaccin.

Läs mer

Hepatit B

Hepatit B är ett virus som finns över hela världen och smittar främst genom blod-blodtransfusion eller sprutor – eller sexuell kontakt.

Läs mer

Hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation (meningitis) orsakas av en typ av bakterier - meningokocker.

Läs mer

Influensa

Influensa är en virussjukdom. Smittan sprids från person till person både genom luften och genom kontakt, som många andra luftvägsinfektioner.

Läs mer

Japansk encefalit

Japansk encefalit är en virussjukdom som sprids via myggor och förekommer i stora delar av östra Asien.

Läs mer

Kolera

Kolera är en tarminfektion som orsakas av bakterier från förorenad mat eller förorenat vatten.

Läs mer

Mässling

Morbilli (mässling) är en mycket smittsam virussjukdom som tack vare vaccination av barn numera är ovanlig i Sverige.

Läs mer

Polio

Polio eller barnförlamning är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av virus och angriper nervcellerna i ryggraden.

Läs mer

Rabies

Rabies är en virussjukdom som orsakar hjärninflammation (encefalit) med dödlig utgång.

Läs mer

RS-virus

RS-virus är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. Vårt vaccin rekommenderas till gravida mellan vecka 24–36 samt till äldre över 60 år med försämrat immunförsvar.

Läs mer

Stelkramp

Stelkramp (tetanus) är en allvarlig, men i Sverige ovanlig infektion tack vare en god vaccinationstäckning.

Läs mer

TBE

TBE (tick borne encephalitis) orsakas av ett virus och överförs genom fästingbett, som kan ge en svår infektion i hjärnan (encefalit).

Läs mer

Tyfoid

Tyfoid (tyfoidfeber) är en allvarlig sjukdom som orsakas av en salmonellabakterie, salmonella typhi.

Läs mer

Vattkoppor

Vattkoppor (varicelle) är en mycket smittsam och vanlig virusinfektion hos barn. Vuxna som inte smittats tidigare kan också insjukna

Läs mer