Difteri

Difteri är en allvarlig svalgsjukdom som numera är ovanlig i Sverige eftersom alla barn vaccineras. Den orsakas av en bakterie som kan bilda ett gift, toxin, som kan skada olika organ i kroppen. Vuxna behöver ibland en extra vaccination.