Hepatit A

Hepatit A (epidemisk gulsot) orsakas av ett virus som förekommer över hela världen. Viruset utsöndras i avföringen och sprids via avloppsförorenat dricksvatten eller mat. Smitta med hepatit A förekommer även i Sverige, men smittrisken är större i länder med  dåliga sanitära förhållanden. Viruset orsakar leverinflammation (hepatit) som orsakar gul hud och gula ögonvitor - gulsot.