Stelkramp

Tetanus (stelkramp) är en allvarlig, men i Sverige ovanlig infektion tack vare en god vaccinationstäckning. Stelkramp orsakas av ett nervgift (toxin) från en bakterie som finns i jord. Smärtsamma muskelkramper är ett symptom. Bakterien kan smitta vid sårskador med jordkontakt, även om såren är små. Stelkrampsbakterien smittar inte via djurbett. Vaccination mot stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vuxna behöver ibland en extra vaccination om det gått mer än 20 år sen föregående.