Kolera

Kolera är en tarminfektion som orsakas av bakterier från förorenad mat eller förorenat vatten. Smitta förekommer i Asien, Afrika och Sydamerika och är förknippad med dåliga sanitära förhållanden. Symptomen vid smitta är frekventa, vattniga diarréer. Vaccinet mot kolera ger också ett visst skydd mot vanlig turistdiarré.