Hepatit B

Hepatit B är ett virus som finns över hela världen och  smittar främst genom blod-blodtransfusion eller sprutor – eller sexuell kontakt. Hepatit B virus orsakar lever- inflammation och symptomen liknar de vid hepatit A. Hepatit B kan leda till kronisk leverinflammation med  risk för skrumplever.