Vattkoppor

Varicelle (vattkoppor) är en mycket smittsam och vanlig virusinfektion hos barn. Vuxna som inte smittats tidigare kan också insjukna. Det finns vaccin mot vattkoppor. I Sverige ingår inte vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet utan får tas till självkostnadspris (ingår inte i högkostnadsskyddet). Vaccinet kan ges från 9 månaders ålder.