Mässling

Morbilli (mässling) är en mycket smittsam virussjukdom som tack vare vaccination av barn numera är ovanlig i Sverige. Om man inte haft mässling och inte heller är vaccinerad bör man vaccinera sig, särskilt vid vistelse i miljöer i länder där mässling är mer vanligt förekommande. Särskilt gäller det små barn från sex månaders ålder som inte hunnit få sin första vaccination vid 18 månaders ålder.