Lunginflammation

Pneumokocker/lunginflammation (pneumoni). Mer än hälften av alla lunginflammationer orsakas av bakterien pneumokocker. Äldre personer och  små barn drabbas oftare. Alla småbarn vaccineras numera mot pneumokocker. Om du som vuxen tillhör en medicinsk riskgrupp, till exempel är över 65 år eller har en allvarlig kronisk sjukdom, bör vaccin mot pneumokocker ges.s vaccin.