Inför utlandsresor

För att veta vilka vaccin du behöver, finns det en rad saker att ta hänsyn till; vart du ska resa, hur du ska bo, resans längd, tidigare vaccinationer osv. Du är välkommen att boka tid direkt online.

Generellt grundskydd
Du bör ha ett fungerande skydd mot stelkramp, difteri och polio. Utöver detta kan du behöva skydd mot hepatit, malariatabletter med mera beroende på vart du skall åka, hur du skall leva på resmålet och vilka tidigare vaccinationer du har gjort.

De flesta vaccinationer ger skydd i flera år, men alla håller olika länge. Därför gör du klokt i att stämma av med oss hur väl skyddad du är, helst 4-5 veckor innan resan. Alternativt boka en tid direkt.

Speciella undantag
Generellt kan alla vaccineras, även barn. Har du någon allvarlig immunologisk sjukdom som t ex RA, SLE eller annan sjukdom med påverkan av immunsystemet, bör du kontakta din ordinarie läkare för diskussion innan du kommer till oss. Har du pågående infektion med feber bör du avstå från vaccination. Även för gravida kvinnor finns vissa restriktioner.

Ta med ditt gula vaccinationskort
När du besöker oss, tänk på att alltid ha med ditt gula vaccinationskort och/eller andra vaccinationshandlingar där dina vaccinationer finns samlade. Om du har förlorat ditt kort kan vi uppdatera de vacciner du har fått på vår mottagning för en kostnad, se pris.

Resesäkerhetsprodukter
Som ett komplement till din vaccination säljer vi ett antal utvalda resemedicinska produkter på mottagningen.