Utökat reseskydd

För dig som ska resa långt och vara borta länge erbjuder Göteborgs Vaccinationscenter ett utökat reseskydd som individanpassas till din utlandsvistelse.

Det ökar din säkerhet och minskar risken för såväl smärtsamma som kostsamma problem.

Det här ingår:
• Individuellt utformat vaccinationsskydd baserat på resmål, restid och tidigare skydd
• Behovsinventering av vilka intyg som behövs inför resan och under utlandsvistelsen
• Hälsoundersökning inför resan
• Uppföljande hälsoundersökning efter hemkomsten

Du kan välja hela programmet eller delar av det. En genomgång av ditt vaccinationsskydd ingår alltid.

Kontakta oss för mer information.